Hållbarhet

Hållbarhet för oss innebär också att
se bortom själva produktionen.

Byggnader står för cirka 40 procent av energianvändningen i samhället, varav den allra största delen är under driftfasen. Det är därför viktigt att våra hus är energieffektiva genom hela sin livslängd. Genom att använda naturliga materialval i så stor utsträckning som möjligt, samt minimera miljö- och hälsofarliga ämnen, skapar vi miljöeffektiva bostäder. Det tycker vi är ansvarsfull fastighetsutveckling.

Miljöpolicy 2021

Atmosphere Home har som målsättning att eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget. Enligt vår policy skall lagstiftning och tillståndsvillkor anses som minimikrav. Att gradvis integrera vårt företags
totala verksamhet i ett kretslopp har hög prioritet.

Detta innebär att vi skall hushålla med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten, arbeta för att minska allt spill, ständigt förbättra produkter och tillverkningsmetoder sett ur miljöperspektiv, främja alla former av återvinning av de produkter vi tillverkar och de råvaror vi använder.

Vi skall också kräva en engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer. Vid investeringar skall vi göra avvägningar mellan vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Alla medarbetare skall och kan göra en aktiv insats i vårt miljöarbete.
https://atmospherehome.se/wp-content/uploads/2021/04/Hallbarhet_1.jpg
https://atmospherehome.se/wp-content/uploads/2021/04/Hallbarhet_2.jpg
https://atmospherehome.se/wp-content/uploads/2021/04/Hallbarhet_3.jpg
https://atmospherehome.se/wp-content/uploads/2021/04/Hallbarhet_4.jpg